Третя міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти і медіаграмотності

17 — 18 квітня Академія української преси (АУП) проведе у Києві Третю міжнародну науково-методичну конференцію «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи» в партнерстві з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Інститутом соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України.

Аудиторія учасників — учителі загальноосвітніх навчальних закладів, науково-педагогічні працівники вищих педагогічних навчальних закладів, закладів післядипломної педагогічної освіти, співробітники бібліотек, науковці та працівники мас-медіа.

Основні напрями роботи конференції:

-медіаграмотність як життєво необхідна складова в сучасному соціально-політичному та культурному полі України;

— новинна і інформаційна грамотність: методики упровадження в навчальний процес;

— теоретичні засади медіаосвіти;

— медіаосвіта як педагогічна інновація;

— роль медіаосвіти у соціалізації особистості;

— медіапсихологія і медіаосвіта;

— медіаосвіта і медіаграмотність у загальноосвітніх навчальних закладах: практика, проблеми, перспективи;

— методика і технології викладання основ медіаграмотності в навчальних закладах;

 медіа- та інформаційна грамотність: новий функціонал бібліотек.

Перелік напрямів роботи конференції є орієнтовним і відкритим для доповнення.

Організатори планують запросити за рахунок оргкомітету випускників 6 Шкіл з медіаосвіти, що відбулися у 2011-14 роках і дали змогу підготувати близько 100 вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів ОІППО і вищих навчальних педагогічних закладів до викладання медіа освітніх дисциплін.

Для інших категорій учасників фінансові витрати проїзд, проживання і харчування покриваються за власний рахунок учасників.

Заявки та тексти статей на участь у конференції приймаються до 20 березня.

Вимоги до статей:

Структура та зміст статті (обсяг до 7 стор.) мають  відповідати тематиці конференції, сучасним вимогам і мати такі необхідні елементи:

1.  Постановку проблеми та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями.

2.  Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених частин загальної проблеми, які розкриває дана стаття.

3.  Постановка завдань дослідження.

4.  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

5.   Висновки та перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

6.  Список використаної літератури подається в алфавітному порядку. Бібліографічні відомості про джерела оформляються згідно з діючими вимогами Державного стандарту.

Вимоги до оформлення статей:

У правому верхньому кутку сторінки — ім’я та прізвище автора. Посередині сторінки — назва статті (великими літерами, шрифт жирний), в кінці — список використаної літератури. Під назвою через один інтервал — анотація та ключові слова українською мовою. Після списку використаної літератури — анотація та ключові слова російською та англійською мовами.

Посилання на цитовані джерела подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, друга — номер сторінки.

Відповідальність за вірогідність фактів, цитат, власних імен несуть автори публікацій.

Після статті через один інтервал подається за наскрізною нумерацією список використаної літератури під заголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, тому організатори просять попередньо ретельно відредагувати тексти статей відповідно до сучасної термінології та правопису.

Статті подаються в електронному варіанті. Вимоги до тексту: шрифт — Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал — 1,5.

Статті та заявки надсилаються за електронною адресою: info@aup.com.ua, / (конт. тел.: (063)-1420-961), тема повідомлення «річна конференція» до 20 березня. Обсяг статей — 6-7 сторінок.

За результатами конференції буде безкоштовно сформовано електронний збірник матеріалів, який можна скачати у  червні  в PDF-форматі на головній сторінці АУП www.aup.com.ua, на порталі «Медіаосвіта і медіаграмотність» www.medialiteracy.org.ua  та на веб-сторінці Лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти НАПН Україниwww.mediaosvita.org.ua.

Форма заявки для участі в конференції (Додаток 1)

Заповнити анкету для участі

Статті надсилати на адресу: info@aup.com.ua

З питань участі в конференції треба звертатись до Оксани Волошенюк, виконавчого директор АУП, та Юлії Гузи, редактора порталу «Медіаосвіта і медіаграмотність».

Контакти: електронна пошта:  info@aup.com.uaoksana@aup.com.ua , тел: (+380 63) 142 09 61 , 067 5049802.

Веб-сторінка: www.aup.com.ua. Веб-портал: www.medialiteracy.org.ua.

Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету: Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор.

Члени оргкомітету: Галина Дегтярьова,  завідувач кафедри методики викладання мов і   літератури Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент; Валерій Іванов, президент Академії української преси, завідувач кафедри реклами і зв’язків із громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, професор; Олена Куценко, віце-президент Асоціації кіноосвіти і медіа-педагогіки України;Любов Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук; Лідія Поперечна,  науковий співробітник,  керівник прес-служби Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

«Телекритика»

Leave a comment

медиа-новости

все медиа-новости


Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 2: parser error : AttValue: " or ' expected in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en> in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 2: parser error : attributes construct error in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en> in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 2: parser error : Couldn't find end of Start Tag html line 2 in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en> in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): Entity: line 2: parser error : Extra content at the end of the document in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): <html lang=en> in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553

Warning: simplexml_load_string(): ^ in /var/www/html/ipc.org.ua/wp-content/plugins/youtube-channel-gallery/youtube-channel-gallery.php on line 553
Message from server: Not Found. Check in YouTube if the id investigatorchannel belongs to a user. To locate the id of your user check the FAQ of the plugin.